۱۳۹۹ شنبه ۲۹ شهريور

دعوت به همکاری

مرکز تحقیقات دین پژوهی و طب در راستای کسب موافقت اصولی از اساتید محترمی که شرایط ذیل را دارا و تمایل به همکاری به عنوان عضو هیات علمی موسس با این مرکز را دارند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 98/11/30 به مرکز مراجعه و یا با شماره تلفن 32268056 تماس حاصل فرمایند.

 

1 -  10 مقاله در 5 سال اخیر که حتما نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشند

2-  3 مقاله مشترک با کشورها و یا مراکز تحقیقاتی دیگر

3-  4 مقاله ارائه شده در پایگاه ISI

4-  3 مقاله کارشناسی ارشد و PhD

5-  4 طرح تحقیقاتی تمام شده ( 2 طرح مجری و 2 طرح همکار)